Demänovská ľadová jaskyňa
   
Text    Mapa    Google Mapa
Česká verze   Polska wersja   English version   Deutsche Version   Magyar változat  

Turistické ciele | Horské chaty a útulne | Mestá a obce
Prechod hrebeňa | Mapy | Mapa | Fotogaléria
  Nízke Tatry sever | Nízke Tatry hrebeň | Nízke Tatry juh  
Webkamery | NAPANT | Výlety do okolia
Klikacia mapa mestá, obce a turistické cieleDetailná turistická mapa 1:50000

Pozri tiež: Liptov, Slovenské jaskyne, Belianska jaskyňa, Bystrianska jaskyňa, Demänovská jaskyňa slobody,
Demänovská ľadová jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Domica, Gombasecká jaskyňa, Krásnohorská jaskyňa,
Ochtinská aragonitová jaskyňa, Važecká jaskyňa

    Demänovská ľadová jaskyňa sa nachádza vo vstupnej časti Demänovskej doliny a zahŕňa najdlhšie známe časti podzemnej sústavy Demänovských jaskýň. Vytvorila sa v sivomodrých (guttensteinských) vápencoch stredného triasu v štyroch pod sebou sa tiahnucích poschodiach. Na jej vytváraní sa v najväčšej miere zúčastnila podzemná riečka Demänovka, čoho dôkazom sú oválne tvary jaskynných chodieb so zvyškami žulových štrkov. Jaskyňa má tri povrchové otvory, rozložené vedľa seba na tej istej úrovni v západnom svahu vápencového brala Bašta nad Kamennou chatou. Z nich vstupný otvor leží vo výške 740 m, teda 90 m nad terajším tokom Demänovky. Horné poschodia sú bez ľadu so zvetranou kvapľovou výzdobou, len najnižšie je v prednej časti zaľadnené.
    Od vchodu návštevníci zostupujú do nižšieho poschodia - do Medvedej chodby a odtiaľ do Belovho a Halašovho dómu, do Čiernej galérie a z Dómu pagot sa vracajú späť. Na spiatočnej ceste si prehliadnu zaľadnené časti Kmeťovho a Veľkého dómu, kde teplota ani v lete nevystúpi na 0 °C, a z neho serpentínovým chodníkom cez nový východ sa dostanú na povrch. Celková dĺžka jaskyne je 1,7 km, z čoho sa sprístupnilo len 540 m. Zaľadnenie jaskyne umožnil vertikálny charakter jej vstupných i výstupných častí s povrchovými otvormi v jej najvyšších miestach. Ochladený vonkajší vzduch v zimnom období sem vniká horskými otvormi a klesá do najnižších priestorov (-40 m), ktoré ochladí pod 0 °C. Voda presakujúca cez vápence ihneď zmrzne na ľad a vytvárajú sa ľadové stalaktity, stalagmity a na dne podlahový ľad. Ostatné vyšie položené priestory (Belov dóm, Halašov dóm, Čierna galéria, Medvedia chodba) sa neochladzujú a ostávajú tak bez ľadových útvarov. Majú už odumretú a čiastočne aj vylámanú kvapľovú výzdobu.
    Neodborný zásah do mikroklimatického režimu jaskyne pri sprístupňovacích prácach v rokoch 1950 až 1952 (neuvážené prekopanie vchodov do jej najnižších priestorov) spôsobuje unikanie studeného vzduchu z jaskyne na povrch, čo sa odráža v roztápaní ľadovej výzdoby v letnom období. Tým jaskyňa nedosahuje taký stupeň zaľadnenia, aký mala pred sprístupnením.
    Demänovská ľadová jaskyňa je jednou z prvých známych jaskýň sveta. Spomína sa v listine ostrihomskej kapituly zo dňa 5.12.1299. Prvý raz ju preskúmal a opísal Juraj Buchholtz ml. roku 1719 a vyhotovil aj jej prvý pozdĺžny prierez s vyznačením všetkých zaľadnených a kvapľových častí. Odvtedy ju vyhľadávali rôzni učenci z celého sveta. V 80-tych rokoch minulého storočia zásluhou Liptovského odboru Karpatského spolku v Liptovskom Mikuláši jaskyňu sprístupnili i širšej verejnosti.
    Chodievalo sa do nej so smolnými fakľami a sviečkami i petrolejovými lampami až do roku 1924, keď jej slávu zatienila novosprístupnená Demänovská jaskyňa slobody. Po vybudovaní drevených schodov a chodníkov i zavedení elektrického osvetlenia ju roku 1952 znova otvorili.

    Telefón: ++421-44-5548170
    Adresa: 031 01 Liptovský Mikuláš
    Dĺžka prehliadkovej trasy: 650 m
    Trvanie prehliadky: 45 minút
    Vstup:
    1.1.2024 až 14.5.2024 Zatvorené
    15.5.2024 až 31.5.2024 Utorok až Nedeľa o 9,30 11,00 12,30 14,00 hod.
    1.6.2024 až 31.8.2024 Utorok až Nedeľa o 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 hod.
    1.9.2024 až 15.9.2024 Utorok až Nedeľa o 9,30 11,00 12,30 14,00 hod.
    16.9.2024 až 31.12.2024 Zatvorené
    Vstupné:
    10 € dospelí, 9 € študenti a dôchodcovia SR, 5 € deti 6-15 rokov a invalidi, 10 € foto, 10 € video, 50 € mimoriadny vstup.
    Pri fotografovaní a filmovaní zákaz používania statívu.
    POZNÁMKA: Pre návštevníkov jaskyne sa doporučuje teplé oblečenie.

MAPY:
    Slovensko  Slovensko (km)  Liptov  Nízke Tatry  Nízke Tatry (detailná mapa)  Mapa 

FOTOALBUMY:
                               

UBYTOVANIE A SLUŽBY: ABECEDNÝ ZOZNAM, Pridaj ubytovanie

Spiš | Gemer | Liptov | Horehronie | Slovenský raj | Vysoké Tatry | Nízke Tatry | Západné Tatry | Belianske Tatry | Veľká Fatra | Chočské vrchy
Pieniny | Spišský hrad | Chrám sv.Jakuba | hrad Ľubovňa | Krásna Hôrka | AquaCity | Bešeňová | Tatralandia | Vrbov | Vyšné Ružbachy