Bystrianska jaskinia
   Tekst    Mapa    Google Mapa


    Bystrianska jaskinia została w roku 1973 uznana za chroniony obiekt przyrody. Znajduje się ona na południowy-zachód od miejscowości Bystra. Osiąga długość powyżej 1 km, z czego w 1968 roku udostępniono 475 m. Reprezentuje typ jaskini rzecznej powstałej w ciemnopopielatych wapieniach ze środkowego triasu w wyniku działania podziemnego biegu rzeczki Bystrianki. Jaskinia składa się z dwóch części: ze Starej i Nowej jaskini. Otwór Starej jaskini leży w urwistej skale wapiennej na południowym skraju miejscowości Bystra na wysokości 629 m, około 70 m nad doliną Bystrianki. Za otworem jaskinia przechodzi w przepaść o głębokości 17 m, z której prowadzą wąskie i niskie szczelinowe korytarze w kierunku na zachód poprzez chodnik łączący z Nową jaskinią. Ta jaskinia ma teraz dwa sztucznie przebite otwory. Obecne wejście leży na zachodniej stronie jaskini na wysokości 560 m, około 15 m nad powierzchniowym biegiem Bystrianki. Wyjście z jaskini znajduje się nad opuszczonym zagłębieniem Bystrianki na wysokości 561 m. Nowa jaskinia składa się z krętych szczelinowych korytarzy, miejscami rozszerzonych w sale i domy. Na południe od niej znajduje się przepaść Piekło, o głębokości 141 m, odkryta w roku 1956 podczas odwiertów sondujących. Przez najniżej położone jaskiniowe pomieszczenia przepływa podziemna Bystrianka, która zagłębia się przed jaskinią a po 4 km podziemnego biegu wypływa w Walaskiej, gdzie do roku 1906 zasilała kamienny młyn.
    Bystrianska jaskinia nie posiada tak pięknej dekoracji naciekowej jak inne jaskinie na Słowacji. Jedynie w niektórych miejscach powstały krasowe firanki, tufowe płyty, naścienne wodospady, organy a niekiedy białe i lśniące stalaktyty i stalagmity. W Starej jaskini twory krasowe już obumarły i zwietrzały.
    Powierzchniowy otwór Starej jaskini był znany od niepamiętnych czasów. W roku 1923 zbadał jaskinię J. Kovalčík z braćmi Holmanovcami. Podczas Słowackiego Powstania Narodowego ukrywali się w niej partyzanci, jednego spośród nich faszyści zastrzelili, o czym przypomina pamiątkowa tablica w partyzanckiej sali. Geomorfologiczne badania jaskini przeprowadził dr A. Droppa w roku 1951, a z pomocą speleologów z Brezna dokonał jej pomiarów. Na podstawie tych pomiarów w latach 1967-1968 przebito nowe wejście do jaskini.
    Sprzyjające stosunki klimatyczne jaskini umożliwiły przeprowadzanie w niej speleoterapii (leczenie astmy i górnych dróg oddechowych).

Dostęp: 5 minut pieszo z parkingu na południowym skraju miejscowości Bystra.

MAPY:
               

GALERIE:
                                 Spisz | Gemer | Liptów | Horehronie | Słowacki Raj | Wysokie Tatry | Niżne Tatry | Bielskie Tatry
Pieniny | Zamek Spiski | Kościół św. Jakuba | Zamek Lubowniański | Krasna Horka | AquaCity | Beszeniowa | Tatralandia | Vrbov | Wyżnie Rużbachy